Basis kompetanse
Om kursholder
Prios er stor leverandør av basiskompetansekurs. Dette er kurs vi leverer direkte ut på arbeidsplassene i samarbeid med Kompetanse Norge. Vi driver spesielt med digital kompetanse, norskkurs og lese/skrive kurs.
Prios utvikler og gjennomfører opplæring sammen med bedrifter. Sammen søker vi ut midler for å finansiere opplæringen. Opplæringen gjennomføres med stor grad av fleksibilitet, dette gjelder både hvor, når, hvor ofte og hvor lenge hver kursøkt.
Vi har mange svært dyktige lærekrefter å spille på, da vårt fokus er å gi merverdi til bedriften. Grunnleggende kompetanse blant medarbeidere gir forbedret kommunikasjon, digitale ferdigheter og evne til å jobbe selvstendig.
Prios Kompetanse har lang fartstid med å samarbeide med næringslivet for å tilby målrettede kurs. Vi hjelper til med å sette ord på og konkretisere behovet bedriften har, kartlegge faglig nivå blant ansatte og utvikle og levere selve kurset.
Prios leder to internasjonale prosjekter som jobber med å forbedre både løsninger og tilbudet innen basisferdigheter i Europa; «Improving Basic Skills Among People in Employment» og «Qualified Basic Skills Training”. Vi er også medlemmer i “The European Basic Skills Network”. På den måten søker vi bestandig å utvikle oss for å tilby dere gode kurs.
Ta kontakt med oss, så kommer vi å tar en prat for å se på muligheter som finnes.
Prios Kompetanse AS
Jæktskippergata 8
7725 Steinkjer

Norge

© 2020 - Prios Kompetanse -   av Prios Software