Nyheter

Forberedende kurs til fagbrevopplæring

Prios Kompetanse kan i samarbeid med din bedrift søke ut midler for å tilby gratis forberedende kurs slik at ufaglærte voksne kan ta fagbrev som praksiskandidat. Prios har etter flere år med fagbrevopplæring erfart at mange har et behov for noe grunnleggende lese-, skrive-, regnetrening,…

Nytt Erasmus+ prosjekt til Prios – Ungdom og ansvarlig bruk av sosiale media

Prios sitt arbeide ovenfor ungdommer og unge voksne blir lagt merke til langt ut over landegrensene. Dette har medført at Prios er invitert med som partner i det Europeiske prosjektet «Social Media Responsibility Training (SMART)», hvor prosjektpartnere fra Tyskland, Italia, Spania og Litauen skal jobbe…

Yrkessjåførfaget

Prios Kompetanse starter i uke 38 opp kurs innen yrkessjåførfaget. Klassen møtes til fastsatte tider i vår nettløsning, slik at du kan delta på undervisningen LIVE fra der du ønsker. Kurset skal forberede og kvalifisere deg teoretisk for å avlegge teorieksamen innen yrkessjåførfaget. Undervisningen gjennomføres av…

Helsefagarbeider faget

Prios Kompetanse starter i uke 38 opp kurs innen helsearbeiderfaget. Klassen møtes til fastsatte tider i vår nettløsning, slik at du kan delta på undervisningen LIVE fra der du ønsker. Kurse skal forberede og kvalifisere deg teoretisk for å avlegge teorieksamen inne helsearbeiderfaget. Undervisningen gjennomføres av…

Logistikkfaget

Logistikkfaget Prios Kompetanse starter i uke 38 opp kurs innen logistikkfaget. Klassen møtes til fastsatte tider i vår nettløsning, slik at du kan delta på undervisningen LIVE fra der du ønsker. Kurse skal forberede og kvalifisere deg teoretisk for å avlegge teorieksamen innen logostikkfaget. Undervisningen gjennomføres…

Styrekurs høsten 2018

Små og mellomstore bedrifter må forholde seg til det samme regelverket som de store. Som styremedlem, daglig leder eller andre formelle roller i bedriften, kan det være mye å sette seg inn i og å forholde seg til. Prios Kompetanse vil høsten 2018 sette opp…

Salgsfaget

Prios Kompetanse starter i uke 38 opp kurs innen salgsfaget. Klassen møtes til fastsatte tider i vår nettløsning, slik at du kan delta på undervisningen LIVE fra der du ønsker. Kurset skal forberede og kvalifisere deg teoretisk for å avlegge teorieksamen innen salgsfaget. Undervisningen gjennomføres av…

Prios Kompetanse leder Erasmus+ prosjekt

Prios Kompetanse jobber hver dag med å forbedre basiskompetansen til norske arbeidstakere.  Vår innsats har medført at Prios Kompetanse som en av 3 norske opplæringsinstitusjoner har blitt godkjent til å lede et stort internasjonalt Erasmus+ prosjekt. Prosjektet heter IBSPE (Improve Basic Skill for People in…

Formelle regler knyttet til styrets arbeid 2018

Prios Kompetanse starter opp kurs den 7. mars i formelle krav til styrets arbeid. Aksjeloven sine regler knyttet til styrets arbeid blir gjennomgått.  Disse reglene er gjeldende også for andre styreposisjoner i lag – organisasjoner og selskaper. Kurset passer for potensielle styremedlemmer, daglig leder og…