Få fart på norskopplæringen

Ukategorisert

Mange fremmedspråklige bruker for lang tid på å lære seg norsk. Dette igjen kan medføre en alt for lang passiviserende periode på skolebenken og en langsom vei inn til arbeidslivet. Prios Kompetanse utvikler nå en metodikk basert på det siste fra forskerfronten sammen med bruk av ny spill basert teknologi for å intensivere norskopplæringen.

Snart vil interesserte lærere og institusjoner kunne be om tilgang for se nærmere på metodikken.