Prios skal lede europeisk prosjekt for å dyrke frem flere gründere blant innvandrere

Ukategorisert

Tidligere denne uken kom nyheten om at Prios Kompetanse er valgt ut til å lede ett stort Europeisk prosjekt kalt «Migrants and Entrepreneurship», med partnere fra Hellas, Spania, Italia, Tyskland og Danmark. Alle land med utfordringer for å forbedre integreringen.  Disse landene har, som i Norge, de senere årene fått en rekke nye landsmenn, som har erfaring fra sitt hjemland i å bygge opp og drive virksomheter. Det å støtte og heie frem flere selvstendig næringsdrivende blant innvandrerne må vi bli flinkere til.

Prios Kompetanse har allerede gjennomført en slik prosess over 6 måneder sammen med Trondheim kommune, med vellykket resultat. Nå skal vi dele våre erfaringer og få nye i retur.