Yrkessjåførfaget

Ukategorisert

Prios Kompetanse starter i uke 38 opp kurs innen yrkessjåførfaget. Klassen møtes til fastsatte tider i vår nettløsning, slik at du kan delta på undervisningen LIVE fra der du ønsker. Kurset skal forberede og kvalifisere deg teoretisk for å avlegge teorieksamen innen yrkessjåførfaget. Undervisningen gjennomføres av dyktige lærere som er vant til å jobbe med voksne og tilpasser innholdet i undervisningen i forhold til dette. Vi legger eksamenforberedende undervisning i slutten av kursperioden og du får 4 tidligere eksamensoppgaver å gjennomføre underveis med individuell veiledning.

Eksamen gjennomføres som privatisteksamen i mai 2019. All oppmelding til eksamen skal skje via internett: www.privatistweb.no mellom 15. januar og 1. februar 2019.

 

Yrkessjåfør

Har du praktisk erfaring fra transportbransjen, men mangler formell kompetanse?

Yrkessjåførfaget skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen transport av personer og varer. Faget skal bidra til yrkeskompetanse som omfatter effektive, sikre, miljøvennlige og lønnsomme transporttjenester. Videre skal faget bidra til å utvikle yrkessjåfører som kan håndtere et mangfoldig og krevende trafikkbilde under skiftende vei- og føreforhold.

 

Mer informasjon og påmelding på E-post: post@prios.no

 

Logistikkfaget

Prios Kompetanse starter i uke 38 opp kurs innen logistikkfaget. Klassen møtes til fastsatte tider i vår nettløsning, slik at du kan delta på undervisningen LIVE fra der du ønsker. Kurse skal forberede og kvalifisere deg teoretisk for å avlegge teorieksamen innen logostikkfaget. Undervisningen gjennomføres av dyktige lærere som er vant til å jobbe med voksne og tilpasse innholdet i undervisningen i forhold til dette. Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og du får 4 tidligere eksamensoppgaver å gjennomføre underveis med individuell veiledning.

Eksamen gjennomføre som privatisteksamen i mai 2019. All oppmelding til eksamen skal skje via internett: www.privatistweb.no mellom 15. januar og 1. februar 2019.

Logistikkfaget

Logistikkfaget skal legge grunnlag for logistikkoperatørens yrkesutøvelse innen lagring og interntransport av varer og gods, sikring av last og klargjøring for forsendelse. Faget skal fremme kompetanse til å ivareta miljøvennlig og sikker transport av varer og gods i samsvar med nasjonalt og internasjonalt regelverk og bransjens krav til lønnsom og effektiv drift.