Helsefagarbeider faget

Ukategorisert

Prios Kompetanse starter i uke 38 opp kurs innen helsearbeiderfaget. Klassen møtes til fastsatte tider i vår nettløsning, slik at du kan delta på undervisningen LIVE fra der du ønsker. Kurse skal forberede og kvalifisere deg teoretisk for å avlegge teorieksamen inne helsearbeiderfaget. Undervisningen gjennomføres av dyktige lærere som er vant til å jobbe med voksne og tilpasser innholdet i undervisningen i forhold til dette. Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og du får 4 tidligere eksamensoppgaver å gjennomføre underveis med individuell veiledning.

Eksamen gjennomføres som privatisteksamen i mai 2019. All oppmelding til eksamen skal skje via internett: www.privatistweb.no mellom 15. januar og 1. februar 2019.

MELD DEG PÅ KURS – KLIKK HER

Helsearbeiderfaget

Det er ett stort behov for flere helsefagarbeidere de kommende årene, det er estimert ca 4000 pr. år

Helsefagarbeideren utfører praktisk pleie, omsorg og miljøarbeid for pasienter og bruker av helse og sosialtjenesten. Helefagarbeideren arbeider i spesialisthelsetjenesten, i psykisk helsevern og privat sektor.

Sentrale oppgaver for en helsefagarbeider er:

  • Utøvelse av faglig forsvarlig og omsorgsfull helsehjelp, med brukeren i sentrum.
  • Arbeid med helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende pleie- og omsorgstiltak.
  • Planlegging, utføring og deltagelse i det totale behandlingsopplegget for pasienten/brukeren.
  • Å arbeide etter gjeldene hygieniske, ernæringsmessige og ergonomiske prinsipper.
  • Å håndtere medikamenter etter gjeldene lovverk.
  • Journalføring, dokumentasjon og rapportering.

Mer informasjon på E-post: post@prios.no

Eller du kan ringe på tlf. 93 061 091

MELD DEG PÅ KURS – KLIKK HER