Styrekurs høsten 2018

Ukategorisert

Små og mellomstore bedrifter må forholde seg til det samme regelverket som de store. Som styremedlem, daglig leder eller andre formelle roller i bedriften, kan det være mye å sette seg inn i og å forholde seg til.

Prios Kompetanse vil høsten 2018 sette opp en kursportefølje over 3 kursdager a 4 timer. Kursene vil avholdes i våre lokaler i Jæktskippergata 8 i Steinkjer. Alternativt, du kan følge de LIVE i vår nettløsning, slik at du kan heve kompetansen din fra der du ønsker.

Styrekursene har disse temaene.
Kurs 1 – Formelle regler knyttet til styrets arbeid
Kurs 2 – Regnskapsforståelse og -analyse for styremedlemmer
Kurs 3 – Praktisk og strategisk styrearbeid

Du kan melde deg på enkeltkurs eller hele kursrekken. Vi kommer tilbake med mer informasjon.

Ønsker du å bli holdt oppdatert om disse kursene, meld interesse pr epost til post@prios.no