Praktisk- og strategisk styrearbeide 2018

Ukategorisert

Prios Kompetanse starter i uke 8 opp kurs innen praktisk- og strategisk styrearbeide. Styremedlemmer flest har behov for å jobbe effektivt når de først møtes. Dette krever en egen innsikt. Få en innføring i hvordan et bedriftsstyre kan arbeide i praksis.

Dette omhandler:

  1. Arbeidsplan
  2. Målformulering
  3. Strategiarbeid
  4. Budsjetter
  5. Prosesstyring
  6. Gjennomføring av styremøter
  7. Oppfølgingsrutiner
  8. Styrets krav til administrasjonen i selskapet
  9. Praktiske verktøy

Foruten det praktiske skal et styre håndtere både nåtid og fremtid. Dette krever overblikk og evne til å prioritere. Styret kan også sees på som en viktig del av bedriftens nettverk. Hvordan utnytte dette i praksis. Ved hjelp av strategisk tenking, kan grunnlaget for en ønsket fremtid legges. Profilerte styreformenn vil i denne modulen dele av side erfaringer, og rette fokus mot de mulighetene og gevinstene som ligger i det å ha et velfungerende styre.

Kurset inngår som 1 av 3 moduler i Styrekortet®.

Kurset legges opp praktisk ved bruk av eksempler og diskusjon rundt sentrale tema.

 

Kursholder: Siviløkonom og revisor Bjørn Bratt

Kursdato: Fra og med uke 8

Sted: Kunnskapsparken Steinkjer, Jacob Weidemannsgt 9

Prissetting: For pris ta kontakt her http://prios.no/kontakt/