Ukategorisert

 

Prios Kompetanse har som en av 3 norske opplæringsinstitusjoner blitt godkjent til å lede et stort
internasjonalt Erasmus+ prosjekt. Prosjektet heter IBSPE (Improve Basic Skill for People in
Employment), og består av oss fra Prios og våre partnere fra Tyrkia, Spania, Romania, Italia og
England. Partnerskapet skal samarbeide over to år. Målet er å utvikle gode løsninger for å forbedre
basiskompetanse utdanningen til folk som er i et arbeidsforhold i de enkelte land, samt dele gode
løsninger på tvers av landegrensene.