Helsefagarbeiderfaget høst 2017

Ukategorisert

 

I uke 44, Torsdag 2. november klokken 17:00, starter Prios Kompetanse opp kurs innen Helsefagarbeiderfaget. Kurset skal forberede og kvalifisere deg teoretisk
for å avlegge teorieksamen innen helsearbeiderfaget. Undervisningen gjennomføres av dyktige lærere som er vant til å
jobbe med voksne og tilpasser innholdet i undervisningen i forhold til dette. Vi legger opp til eksamensoppgaver å
gjennomføre underveis med individuell veiledning.

Eksamen gjennomføres som privat eksamen i Juni 2018. All påmelding til eksamen skal skje via
Internett:
www.privatistweb.no mellom 15. januar og 1. februar 2018.

Finansiering

Enkelte fylkeskommuner tilbyr å dekke hele eller deler av kursavgiften dersom du er 25 år eller eldre og ikke har fullført 3 år
videregående skole eller har tatt fagbrev. Ta kontakt med din fylkeskommune for å få oversikt over dine rettigheter.

Dersom du er medlem i en fagforening vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. En del fagforeninger gir
stipend gjennom LOs Utdanningsfond. Du kan også søke Dagforbundet eller Handel og kontor. Ta kontakt med fagforeningen
for å få mer informasjon. Vi hjelper gjerne med søknaden.

Sted: Webbasert
Timetall: 60
Kursstart Info: Uke 44
Klokkeslett: 17:00 – 20:00
Påmeldingsfrist: 27.10.2017
Pris: Kr 15.000,-
Antall kursdager: 20

Mer informasjon og påmelding på E-post: post@prios.no

 

(Mer informasjon) Bli fagarbeider – ta fagbrev som voksen!

Det er et stort behov for flere helsefagarbeidere de kommende årene, det er estimert over 4000 pr år.

Helsefagarbeideren utfører praktisk pleie, omsorg og miljøarbeid for pasienter og brukere av helse- og sosialtjenesten.
Helsefagarbeideren arbeider i spesialisttjenesten, i psykisk helsevern på alle nivåer og i institusjoner og varierte omsorgs- og
behandlingstilbud i kommunal og privat sektor.

Sentrale oppgaver for en helsefagarbeider er:

  • Utøvelse av faglig forsvarlig og omsorgsfull helsehjelp, med brukeren i sentrum
  • Arbeid med helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende pleie- og omsorgstiltak
  • Planlegging, utføring og deltagelse i det totale behandlingsopplegget for pasienten/brukeren
  • Å arbeide etter gjeldende hygieniske, ernæringsmessige og ergonomiske prinsipper
  • Å håndtere medikamenter etter gjeldende lovverk
  • Journalføring, dokumentasjon og rapportering