Formelle forventninger og krav 2018

Ukategorisert

Prios Kompetanse starter i uke 8 opp kurs innen formelle forventninger og krav. Oppgavene til et styre og daglig leder sitt ansvar i så måte er beskrevet i lovverket. Dette er formelle krav, som det ikke finnes noen unnskyldning for ikke å innfri...

Les mer

Praktisk- og strategisk styrearbeide 2018

Ukategorisert

Prios Kompetanse starter i uke 8 opp kurs innen praktisk- og strategisk styrearbeide. Styremedlemmer flest har behov for å jobbe effektivt når de først møtes. Dette krever en egen innsikt. Få en innføring i hvordan et bedriftsstyre kan arbeide i praksis.

Dette omhandler:

  1. Arbeidsplan
  2. Målformulering
  3. Strategiarbeid
  4. Budsjetter
  5. Prosesstyring
  6. Gjennomføring av styremøter
  7. Oppfølgingsrutiner
  8. Sty...
Les mer

Yrkessjåførfaget

Ukategorisert

Prios Kompetanse starter i uke 8 opp kurs innen yrkessjåførfaget. Kurset skal forberede og kvalifisere deg teoretisk for å avlegge teorieksamen innen yrkessjåførfaget. Undervisningen gjennomføres av dyktige lærere som er vant til å jobbe med voksne og tilpasser innholdet i undervisningen i forhold til dette...

Les mer

Salgsfaget

Ukategorisert

Prios Kompetanse starter i uke 8 opp kurs innen salgsfaget. Kurset skal forberede og kvalifisere deg teoretisk for å avlegge teorieksamen innen salgsfaget. Undervisningen gjennomføres av dyktige lærere som er vant til å jobbe med voksne og tilpasser innholdet i undervisningen i forhold til dette...

Les mer

Logistikkfaget

Ukategorisert

Prios Kompetanse starter i uke 8 opp kurs innen logistikkfaget. Kurse skal forberede og kvalifisere deg teoretisk for å avlegge teorieksamen innen logostikkfaget. Undervisningen gjennomføres av dyktige lærere som er vant til å jobbe med voksne og tilpasse innholdet i undervisningen i forhold til dette...

Les mer

Regnskapsforståelse og -analyse 2018

Ukategorisert

Prios Kompetanse starter i uke 8 opp kurs innen regnskapsforståelse og -analyse. Et viktig aspekt med å styre sitt virke er å følge opp bedriftens økonomi. Dette krever en innsikt i å tolke data man får fra regnskapsfører og revisor. Gjennom dette kurset får du en innføring i hvordan et bedriftsstyre skal kunne forstå og analysere bedriftens regnskaper...

Les mer