Kompetanse Pluss

Kompetanse Pluss

Hovedformålet med Kompetanse Pluss er å holde kurs for ulike virksomheter, knyttet tett til arbeidshverdagen for den enkelte. Kompetanse Pluss er tilnærmet gratis for bedrifter.

Kurs og tjenester

Kurs og tjenester

Prios Kompetanse tilbyr kurs, fagkurs og individuelle tilbud. Kursene gjennomføres på oppdrag for NAV, og opptak må derfor søkes gjennom lokalt NAV-kontor.

Kurs for næringslivet

Kurs for næringslivet

Prios Kompetanse er næringslivets støttespiller innen kurs og kompetanseheving. Våre kurs retter seg mot ledelse, styrekompetanse, økonomi, medarbeiderskap med mer.

Kompetansemekling

Kompetansemekling

Prios Kompetanse har en rekke samarbeidspartnere, og kan hjelpe deg med å få levert det kurset eller den tjenesten du trenger.

Internasjonale prosjekter

Internasjonale prosjekter

Prios jobber internasjonalt for å forbedre praksis og dele kompetanse. Vi er spesielt aktive innen voksenopplæring, men kan også delta i sektorovergripende prosjekter.

Lær deg ett nytt språk

Lær deg ett nytt språk

Nybegynner eller litt øvet. Ta kontakt for å høre om vi har noe for deg

Teorien til fagbrevet - nettkurs

Teorien til fagbrevet - nettkurs

Har du mye erfaring, men mangler å formalisere kompetansen din for å ta fagbrevet, tilbyr Prios flere nettbaserte fagbrevkurs. Studer i ditt eget tempo, når og hvor du vil.

Ukategorisert

 

Prios Kompetanse har som en av 3 norske opplæringsinstitusjoner blitt godkjent til å lede et stort
internasjonalt Erasmus+ prosjekt. Prosjektet heter IBSPE (Improve Basic Skill for People in
Employment), og består av oss fra Prios og våre partnere fra Tyrkia, Spania, Romania, Italia og
England. Partnerskapet skal samarbeide over to år. Målet er å utvikle gode løsninger for å forbedre
basiskompetanse utdanningen til folk som er i et arbeidsforhold i de enkelte land, samt dele gode
løsninger på tvers av landegrensene.

 

Les mer

Basiskompetanse – tid for kurs

Ukategorisert

 

Prios Kompetanse kan bidra til å heve kompetansen i din virksomhet. Sammen med Kompetanse Norge tilbyr
vi ulike kurs for å heve basiskompetansen blant ansatte. Har virksomheten og dens ansatte nødvendig digital
kompetanse til å henge med i den stadige globale konkurransen? Trenger noen å lære mer norsk? Vi kan i
samarbeid med din virksomhet søke om midler til å gjennomføre kurs dine ansatte trenger. Ta kontakt med
oss innen 27. oktober for å høre mer.

E-post: post@prios.no

 

 

Les mer

Helsefagarbeiderfaget høst 2017

Ukategorisert

 

I uke 44, Torsdag 2. november klokken 17:00, starter Prios Kompetanse opp kurs innen Helsefagarbeiderfaget. Kurset skal forberede og kvalifisere deg teoretisk
for å avlegge teorieksamen innen helsearbeiderfaget. Undervisningen gjennomføres av dyktige lærere som er vant til å
jobbe med voksne og tilpasser innholdet i undervisningen i forhold til dette. Vi legger opp til eksamensoppgaver å
gjennomføre underveis med individuell veiledning.

Eksamen gjennomføres som privat eksamen i Juni 2018. All påmelding til eksamen skal skje via
Internett:
www.privatistweb.no mellom 15. januar og 1. februar 2018.

Finansiering

Enkelte fylkeskommuner tilbyr å dekke hele eller deler av kursavgiften dersom du er 25 år eller eldre og ikke har fullført 3 år
videregående skole eller har tatt fagbrev. Ta kontakt med din fylkeskommune for å få oversikt over dine rettigheter.

Dersom du er medlem i en fagforening vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. En del fagforeninger gir
stipend gjennom LOs Utdanningsfond. Du kan også søke Dagforbundet eller Handel og kontor. Ta kontakt med fagforeningen
for å få mer informasjon. Vi hjelper gjerne med søknaden.

Sted: Webbasert
Timetall: 60
Kursstart Info: Uke 44
Klokkeslett: 17:00 – 20:00
Påmeldingsfrist: 27.10.2017
Pris: Kr 15.000,-
Antall kursdager: 20

Mer informasjon og påmelding på E-post: post@prios.no

 

(Mer informasjon) Bli fagarbeider – ta fagbrev som voksen!

Det er et stort behov for flere helsefagarbeidere de kommende årene, det er estimert over 4000 pr år.

Helsefagarbeideren utfører praktisk pleie, omsorg og miljøarbeid for pasienter og brukere av helse- og sosialtjenesten.
Helsefagarbeideren arbeider i spesialisttjenesten, i psykisk helsevern på alle nivåer og i institusjoner og varierte omsorgs- og
behandlingstilbud i kommunal og privat sektor.

Sentrale oppgaver for en helsefagarbeider er:

  • Utøvelse av faglig forsvarlig og omsorgsfull helsehjelp, med brukeren i sentrum
  • Arbeid med helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende pleie- og omsorgstiltak
  • Planlegging, utføring og deltagelse i det totale behandlingsopplegget for pasienten/brukeren
  • Å arbeide etter gjeldende hygieniske, ernæringsmessige og ergonomiske prinsipper
  • Å håndtere medikamenter etter gjeldende lovverk
  • Journalføring, dokumentasjon og rapportering
Les mer